Условия за ползване

1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между „ХЕРАКЛЕС - 2018“ ЕООД- София, ЕИК: 205291405, гр. София, ж.к. ДРУЖБА, бл. 45, ет. 3, ап. 97, и лицата - ползватели на услугите на сайта www.AvtoDilar.com.
2. AvtoDilar.com е сайт за обяви в областта на пазарите, свързани със средства за транспорт. AvtoDilar.com е собственост на „ХЕРАКЛЕС - 2018“ ЕООД- София, ЕИК: 205291405. В настоящите Общи условия „ХЕРАКЛЕС - 2018“ ЕООД ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие  - сайта AvtoDilar.com.
3. Всяко лице, което е заредило на браузъра си AvtoDilar.com или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на AvtoDilar.com, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.
4. Данните и информацията, получени от сайта AvtoDilar.com, са собственост на „ХЕРАКЛЕС - 2018“ ЕООД и могат да се ползват за търговска и служебна дейност или предоставяни на трети лица само от упълномощени от „ХЕРАКЛЕС - 2018“ ЕООД субекти и срещу заплащане.
5. Ползвателите на услугите на AvtoDilar.com се съгласяват да получават седмичният бюлетин на сайта.
 

I. ОБЯВИ
1. Обяви могат да публикуват само дилърите, регистрирани в сайта. Обявите в AvtoDilar.com са класифицирани в категории и рубрики, както следва:
2. Една обява следва да съдържа информация само за един обект на оферта.

3. „ХЕРАКЛЕС - 2018“ ЕООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, е поверило автомобила си за продажба на дилъра.  

4. Всяка нововъведена от дилър обява получава незабавно статут активна.
Продължителността на престоя на обява на дилър със статут "активна" се определя от дилъра, а не от заявения срок в полето "Валидност на обявата", което се попълва от дилърите за статистически цели.
5. Всяка обява може да бъде коригирана или изтрита.

6. Престоят на обява на дилър със статут активна поражда задължение за заплащане на възнаграждение. Задължението за заплащане на възнаграждение е на база процент от реалната продажна цена на автомобила.

7. „ХЕРАКЛЕС - 2018“ ЕООД има правото да публикува автоматично и безплатно обявите и в избрани партньорски сайтове (bazar.bg, car24.bg, auto.bg, mobile.bg, cars.bg, alo.bg и др.) с цел допълнително разширяване на аудиторията.

II. ДИЛЪРИ
1. Дилърите могат да публикуват обяви след регистрация в AvtoDilar.com. Регистрацията води до указване, че публикуващият извършва сделки свързани с пазара на транспортни средства по занятие и придобива статут дилъри.
2. Присъствието на обяви от дилърите на сайта AvtoDilar.com е възмездно. Взаимоотношенията между „ХЕРАКЛЕС - 2018“ ЕООД и дилърите се основават на периодична доставка. дилърите следва при поискване надлежно да изплащат своите задължения.
3. Сайтът AvtoDilar.com има право да откаже повторно активиране на дилър извършвал системни нарушения на правилата на сайта.
4. Сайтът AvtoDilar.com има право да деактивира регистрацията на дилър с неплатени задължения или извършващи системни нарушения на правилата за публикуване на обяви, като при това не дължи никакви компенсанции на дилъра за публикуваните от него обяви (VIP, ТОП или обикновени).
5. Дилърите могат да поддържат неограничен брой обяви на сайта, доколкото това не е свързано с опит за умишлено запълване на капацитета на обслужващите сървъри на сайта (flooding).
6. Дилърите нямат право да вписват в описанието на обявата, информация, която не се отнася за продавания продукт. Информация за местоположение, асортимент и автореклама се вписва само в "Представяне на дилъра". AvtoDilar.com си запазва правото да трие обяви и спира достъп на некоректните дилъри.

III. ПЛАЩАНИЯ
1. Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта AvtoDilar.com, се извършват в брой или по банков път.
V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от „ХЕРАКЛЕС - 2018“ ЕООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.
2. „ХЕРАКЛЕС - 2018“ ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.
3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.
4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и „ХЕРАКЛЕС - 2018“ ЕООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.

VI. "Бисквитки" – Cookies
"Бисквитките" (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на електронният магазин. „ХЕРАКЛЕС - 2018“ ЕООД използва „бисквитки“ единствено, за да събира информация относно ползването на нашите сайтове, с цел по-бързото Ви иденфициране и предоставяне на услуги.

VI. Защита на личните данни
Посетете страницата с политиката ни за защита на личните данни, за да се запознаете с нея.

Skoda Superb 2.0 d Автомобилът е в перфектно състояние, на реални километри. Оборудван с всички екстри за модела, включително пълен ел. пакет, ел. седалки с памет, подгрев и обдухване, преден и заден парктриник с камера... Виж още
Mazda 3 4x4 Автомобилът е в безупречно състояние. Внесен е преди 2 години от Канада. На 100% реални километри е! Автоматикът, двигателят и всички компоненти работят без забележка. Има доста екстри за модела: ориг... Виж още

Последвайте ни